Καθηκοντολόγιο εκπαιδευτικών

46

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων Δ1/105657/08.10.2002 (ΦΕΚ 1340/τΒ’/16.10.2002)

Τροποποίηση του ως άνω καθηκοντολογίου (Φ.353.1/17/81587/Δ1/17-07-2012)

Συνημμένα Αρχεία: